klub info

Samværspolitik

Formål

At beskytte den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb.

Handleplan

I BfK taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens udseende.

Alle skal respektere et nej – også i leg.

Ingen træner eller instruktør skal have eneansvar for et hold børn.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Man tager ikke billeder i omklædningsrum.

Instruktører, trænere og disses assistenter inviterer ikke enkelte børn med hjem.

Forældre opfordres til at tage aktiv del i deres barns idrætsliv – ingen kender barnet bedre end de og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er pålagt tavshedspligt i forbindelse med personsager, også efter fratrædelse fra deres hverv.

Hvis en instruktør, træner eller assistent føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, opfordres vedkommende til at kontakte et bestyrelsesmedlem, som fører samtalen til protokol, sådan at evt. misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

BfK skal i henhold til loven indhente børneattest på alle instruktører, trænere og assistenter over 15 år, der har fast funktion, (over 3 mdr.) og har direkte kontakt til børn under 15 år.

Alle instruktører, trænere og assistenter skal ved ansættelsen underskrive en samtykkeerklæring vedr. børneattest, såfremt dette nægtes kan vedkommende ikke ansættes i BfK.

Hvis en instruktør, træner eller assistent har været borte fra klubben i 1 år, skal der indhentes børneattest på ny.

Blanke (neg.) attester tilsendes kassereren for BfK, som registrerer v. dato, navn og fødselsdag, hvorefter attesten destrueres. Oplysningerne opbevares i foreningens e-boks.

Positive attester tilsendes DGI, som herefter behandler sagen i samarbejde med kassereren for BfK.

Alle former for doping accepteres ikke og såfremt en idrætsudøver testes positiv vil han/hun få 1 års karantæne fra alle aktiviteter i BfK, regnet fra den dato bestyrelsen får kendskab til sagen.

Det er vigtigt at der i BfK er plads til knus, kram, trøst og jubel sammen med børnene, så det er en god ide at tale med hinanden om, hvordan du er som person. Så ved både forældrene og dine kollegaer hvorfor du gør som du gør.

Vedtagelsesdato

Således vedtaget på bestyrelsesmøde d. 27.04.2006.

Kom & vær med

Medlemmer, frivillige, lokale og sponsorer - vi er én samlet klub

Bliv medlem

Vi dyrker motion på den sjove måde og har altid tid til hygge, leg og venskab

Sport & idræt

Hjælp BfK

En sæson som leder eller en time som tidtager. Find hvad du har lyst til at hjælpe med

Opgavelisten

Støt BfK

Støt BfK når du bruger dit OK kort - uden det koster dig ekstra

Støt BfK