nyheder

Generalforsamling

Bork forenede Klubber, Bork-Hallen og Bork for Land og By afholder generalforsamling i Bork Hallen, onsdag d.  7 marts 2018.

Kl. 17.30 Gratis fællesspisning, drikkevarer kan købes hos Rosa.  Bagefter kan børnene lege i hallen.

Kl. 18.30 Afholder BfK generalforsamling iflg. vedtægterne.

kl. 19.00 Afholder Bork Hallen generalforsamling iflg. vedtægterne.

Kl. 19.30 Afholder Bork for Land og By generalforsamling iflg. vedtægterne.

Poul Nystrøm Christensen orienterer om VE-midler og Kenneth Olesen orienterer om Energilandsby 2018.

Punkterne eventuelt tages herefter.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til maden er der tilmelding til Bente Stie på 30615412 senest d. 3 marts.

På Gensyn

BfK, Bork Hallen og Bork for Land og By

Kom & vær med

Medlemmer, frivillige, lokale og sponsorer - vi er én samlet klub

Bliv medlem

Vi dyrker motion på den sjove måde og har altid tid til hygge, leg og venskab

Sport & idræt

Hjælp BfK

En sæson som leder eller en time som tidtager. Find hvad du har lyst til at hjælpe med

Opgavelisten

Støt BfK

Støt BfK når du bruger dit OK kort - uden det koster dig ekstra

Støt BfK