klub info

Rusmiddelpolitik

Formål

At medvirke til forebyggelse af børn og unges brug af såvel lovlige som ulovlige rusmidller (øl, spiritus og euforiserende stoffer).

Mål

At ingen børn og unge under 16 år i forbindelse med sportsaktiviteter indtager/anvender rusmidler. Forældre skal trygt kunne sende deres børn til sportsaktiviteter. Denne politik er ikke gældende ved fester arrangeret af BfK, da bestyrelsen finder at ansvaret her er forældrenes og BfK overholder gældende lovgivning omkring salg/udskænkning af alkohol.

Handleplan

Sport og rusmidler hører ikke sammen og især ikke når man er under 16 år. Bestyrelsens holdning er derfor, at der ikke før, under og efter sportsaktiviteter må indtages alkohol på hold hvor der er aktive deltagere under 16 år.

Brug eller besiddelse af euforiserende stoffer tolereres ikke og medfører øjeblikkelig bortvisning fra klubben uanset alder.

Vores instruktører/trænere skal gå foran med et godt eksempel.

Ved brud på ovennævnte forbeholder bestyrelsen sig ret til, at rette henvendelse til det pågældende medlem.

Såfremt medlemmet er under 16 år, rettes der henvendelse direkte til medlemmets forældre.

Ved gentagelse ekskluderes medlemmet uden yderligere varsel.

Vedtagelsesdato

Således vedtaget på bestyrelsesmøde d. 27.04.2006.

Kom & vær med

Medlemmer, frivillige, lokale og sponsorer - vi er én samlet klub

Bliv medlem

Vi dyrker motion på den sjove måde og har altid tid til hygge, leg og venskab

Sport & idræt

Hjælp BfK

En sæson som leder eller en time som tidtager. Find hvad du har lyst til at hjælpe med

Opgavelisten

Støt BfK

Støt BfK når du bruger dit OK kort - uden det koster dig ekstra

Støt BfK